Uvjeti korištenja

Zadnja promjena: 28.03.2024.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA (dalje „Uvjeti“)

Uvjeti poslovanja i korištenja Internet trgovine VACOM sastavljeni su sukladno i podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22 i 59/23 – u daljnjem tekstu Zakon o zaštiti potrošača), Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23 – u daljnjem tekstu Zakon o obveznim odnosima) te Zakonu o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14 i 32/19 – u daljnjem tekstu Zakon o elektroničkoj trgovini).

Informacije o trgovačkom društvu

VACOM d.o.o. za informatiku, trgovinu i usluge

Petra Svačića 20

43500 Daruvar

MB: 2096820

OIB:83341080203

Tvrtka je upisana u Sudski registar kod Trgovačkog suda u Bjelovaru pod matičnim brojem subjekta: 010061891.

Temeljni kapital iznosi 2654,46 € i uplaćen je u cijelosti.

Osnivač i član uprave: Igor Valentić.

Račun društva otvoren je kod:

Privredna Banka Zagreb d.d.: IBAN HR2023400091110239559;

Erste & Steiermarkische Bank d.d.: IBAN HR7924020061100469135;

Zagrebačka banka d.d.: IBAN HR9423600001102056903.

Adresa elektroničke pošte: internet-trgovina@vacom.hr

Adresa elektroničke pošte za prigovore: potrosaci@vacom.hr

Adresa elektroničke pošte za informacije i pitanja o zaštiti osobnih podataka: osobnipodatci@va.com.hr

Info telefon: 043/332-005 radnim danom od 08:00 do 20:00 sati te subotom 08:00 do 13:00.

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s društvom VACOM d.o.o., Petra Svačića 20, 43500 Daruvar (dalje u tekstu: Prodavatelj) u svojstvu prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Na pravne osobe kao kupce ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja o materijalnim nedostatcima Proizvoda, reklamaciji i pravu na jednostrani raskid. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

OPĆE ODREDBE

U ovim uvjetima se koriste slijedeći pojmovi i značenja istih su:

Prodavatelj je VACOM d.o.o. za informatiku, trgovinu i usluge.

Korisnik je svaka fizička koja pristupa sadržaju stranice, prijavi se za newsletter i/ili koristi uslugu Internet trgovine. Obuhvaća Posjetitelje i Kupce.

Kupac je svaka registrirana ili neregistrirana fizička osoba starija od 18 godina koja odabere najmanje jedan proizvod sa web mjesta, ubaci ga/ih u košaricu, pošalje narudžbu prodavatelju i izvrši plaćanje.

Posjetitelj je svaka registrirana ili neregistrirana fizička ili pravna osoba koja pristupa sadržaju web mjesta, tj. osoba koja ne koristi usluge kupovine na web mjestu. Kupci i posjetitelji se, po svojoj želji, mogu pretplatiti na newsletter Prodavatelja.

Podatci za prijavu su korisničko ime i lozinka koju korisnik definira prilikom registracije na web mjesto. Svaki Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti Podataka za prijavu.

Web mjesto/Web mjesto Prodavatelja se odnosi na Internet stranice www.vacom.hr

Prodavatelj stavlja na raspolaganje ove Uvjete Korisnicima web mjesta Prodavatelja te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja web mjesta Prodavatelja u svrhu korištenja i/ili kupovine na web mjestu. Pravo korištenja web mjesta je osobno pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge korisnike (fizičke ili pravne osobe) niti je ovlašten za registraciju i prijavljivanje drugih korisnika (fizičke ili pravne osobe). Korisnik shvaća da Prodavatelj nije odgovoran za neovlašteno korištenje i nastale troškove dijeljenjem podataka za prijavu od strane korisnika te prihvaća odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći njegovo korisničko ime i lozinku. Kada Korisnik posjeti web mjesto, pošalje poruku elektroničkom poštom (e-poštom), ili se prijavi na newsletter, pristaje na elektronsku komunikaciju s Prodavateljem, čime Korisnik izričito pristaje na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih Prodavatelj komunicira s Korisnikom.

Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji Korisnik može postaviti na web mjestu, uključujući recenzije i ocjene proizvoda te komentare i mišljenja o proizvodima i uslugama. Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije. Korisnik shvaća da su navedeni oblici komunikacije postavljeni na web mjestu Prodavatelja javni, a ne privatne prirode stoga djelatnici Prodavatelja mogu nadzirati i pregledati sve navedene oblike komunikacije bez njihovog znanja ili dopuštenja. Prodavatelj može u bilo kojem trenutku ukloniti bilo koji sadržaj koji Korisnici postavljaju ako zaključi da je neprikladan, uvredljiv, protuzakonit, ugrožavajući, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, vulgaran, opscen ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji te sadrži oglašavanje proizvoda i usluga trećih strana. Korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe. Prodavatelj može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Korisnikom u bilo kojem trenutku. Prodavatelj zadržava pravo trenutno ukinuti korisničke račune Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika koje Prodavatelj, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Uvjeta od strane Korisnika. Prodavatelj ulaže napore da web mjesto održi u ispravnom i sigurnom stanju. Korisnik treba prijaviti bilo kakve probleme i zloupotrebe, uvredljive sadržaje i povrede ovih i ostalih pravila i uvjeta.

Korisnik shvaća da zbog događaja koje su izvan kontrole Prodavatelja može doći do prekida usluge te da pristup stanicama ponekad može biti privremeno nedostupan ili isključen.

Stranice web mjesta su vlasništvo Prodavatelja koji zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji dio Uvjeta i ostalih odredbi na web mjestu, uključujući sadržaj web mjesta, vrijeme dostupnosti te mogućnost registracije i/ili prijave na web mjesto. Radi otvorene prirode ove mrežne stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka ne jamčimo za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem ove internetske stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na ovoj mrežnoj stranici. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.

Sav sadržaj web mjesta – tekst, grafički sadržaji, zaštitni znakovi, ikone, audio i video zapisi, digitalna preuzimanja, softverski paketi te ostali sadržaji, su u vlasništvu Prodavatelja ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskog prava i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Svako neovlašteno kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje na drugi način bez izričitog pismenog odobrenja Prodavatelja strogo je zabranjeno! Ako Korisnik osnovano smatra da je njegovo djelo kopirano ili autorsko pravo povrijeđeno, mora odmah obavijestiti Prodavatelja.

Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača, kako je opisano u prethodnom stavku. Moguće su razlike stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Svi proizvodi, usluge i ostali artikli na Internet stranici su vlasništvo Prodavatelja. Kod ugovora o kupoprodaji, rizik slučajne propasti ili oštećenja uređaja prelazi na Kupca u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on navede, a koja nije prijevoznik, uređaj predan u posjed.

Prodavatelj nije odgovoran za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koju nisu objavili djelatnici Prodavatelja, odnosno koje objavljuju Korisnici. Ni pod kojim uvjetima Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Korisnik oslonio na informacije drugih Korisnika dobivene putem web mjesta prodavatelja ili bilo koje druge treće strane. Na Korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji objavljuju drugi Korisnici web mjesta.

JEZIK, CIJENA I UVJETI PRODAJE

Jezik korišten na web mjestu prodavatelja je hrvatski književni jezik.

Prodavatelj se obvezuje na jasan i vidljiv način iskazati iznos maloprodajne cijene proizvoda sukladno čl.7 Zakona o zaštiti potrošača. Sve iskazane cijene su u Eurima (EUR / €) i uključuju porez na dodatnu vrijednost – PDV. U cijenu nije uključen trošak dostave. Cijena robe je utvrđena za svaki proizvod posebno. Proces postavljanja cijene na web mjesto Prodavatelja podložan je višestrukim kontrolama. Bez obzira na to, postoji mogućnost greške zbog ljudskog faktora ili programske greške prilikom prenošenja cijene na Internet stranice Prodavatelja  (cijene koje mogu ozbiljno naštetiti poslovanje Prodavatelja).

Ugovor je sklopljen u trenutku definiranom u čl. 15 Zakona o elektroničkoj trgovini te sukladno čl. 247 Zakona o obveznim odnosima koji navodi da je ugovor sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora. Prodavatelj može raskinuti ugovor zbog bitne zablude sukladno čl. 280 Zakona o obveznim odnosima.

Prodavatelj nastoji dati što bolji opis i sliku proizvoda, no nije moguće jamčiti da su svi podatci i slike u potpunosti točne. Slike proizvoda su informacijske prirode.

Prodavatelj u svom asortimanu prodaje i robu s nedostatkom (otvorena ambalaža, oštećena ambalaža, oštećen artikl, korišten artikl, servisirani artikl). Vrsta nedostatka na artiklu ili ambalaži, odnosno stanje artikla navedeno je unutar opisa svakog artikla.

Prodavatelj u svojem asortimanu nudi i kupovinu školskih knjiga. Školske knjige nije moguće naručiti uz plaćanje prilikom preuzimanja (pouzeće) te ih je kartičnim plaćanjem uz obročnu otplatu moguće kupiti do najviše 6 obroka.

Prodavatelj ne može u potpunosti jamčiti raspoloživost proizvoda ponuđenih u Internet trgovini. U slučaju da naručeni proizvod više nije raspoloživ, Prodavatelj može u dogovoru s kupcem isporučiti zamjenski proizvod ili raskinuti ugovor i izvršiti povrat novca.

Proces kupovine

Kako bi započeo proces kupovine, Korisnik pregledava i ubacuje najmanje jedan odabrani proizvod u košaricu. Po završetku dodavanja artikala u košaricu, Korisnik pristupa košarici gdje može izmijeniti količine ili izbaciti proizvode iz košarice, upisati kupone za popust te pregledati cijene proizvoda i trošak dostave (ako je primjenjivo). Odabirom opcije „Kreni na plaćanje“ započinje proces kreiranja narudžbe. Kako bi izvršio narudžbu, Korisnik je dužan u za to predviđena polja upisati tražene podatke o uplatitelju. Isti podatci se koriste za dostavu, osim ako se odabere opcija „Dostaviti na različitu adresu?“ čime se traži upis podataka o primatelju. Kupac može po izboru napomene uz narudžbu. Prije nastavka na plaćanje, Kupac potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima i Izjavom o Privatnosti odabirom za to predviđenog polja. Ukoliko polje nije odabrano, proces narudžbe se ne može izvršiti. Odabirom načina plaćanja i pritiskom na „Naručite“ započinje proces plaćanja.

Naručene proizvode Korisnik može platiti:

 1. Kartičnim plaćanjem
  • Jednokratno plaćanje Diners, Maestro, MasterCard, Visa, Visa Inspire, Visa Electron, Visa Premium i Visa Vpay.
  • Obročno plaćanje (školske knjige do najviše 6 rata):
   • Privredna Banka Zagreb – Visa Inspire (tekući račun): 2-24 rate, Premium Visa: 2-24 rate
   • Erste & Steiermärkische Bank – Visa: 2-12 rata, Diners: 2-24 rate
   • Zagrebačka Banka: Visa 2-24 rate, MasterCard 2-24 rate
 2. Direktnom bankovnom transakcijom (virman, opća uplatnica, Internet bankarstvo) – uplata direktno na naš bankovni račun. Poziv na broj je identifikacijski broj narudžbe. Narudžba će biti isporučena kad sredstva budu vidljiva na našem računu
  • Privredna Banka Zagreb d.d.: IBAN HR2023400091110239559;
  • Erste & Steiermarkische Bank d.d.: IBAN HR7924020061100469135;
  • Zagrebačka banka d.d.: IBAN HR9423600001102056903.
 3. Gotovinom pri preuzimanju / pouzeće. Plaćanje pouzećem je moguće isključivo za proizvode koji se nalaze na skladištu Prodavatelja i za narudžbe u iznosu manjem od 650 €. U ostalim slučajevima će opcija plaćanja pouzećem biti nedostupna, odnosno takva narudžba neće biti realizirana. Školske knjige, bijela tehnika, hladnjaci i digitalni sadržaj nije moguće kupiti gotovinom pri preuzimanju / pouzećem.
 4. KEKS Pay

 

Dostava

Po evidentiranom plaćanju proizvoda, ili odabira plaćanja pouzećem, kreće proces dostave. Dostava na području Republike Hrvatske vrši se pomoću dostavne službe Paket24 Hrvatske Pošte ili General Logistics Systems Croatia d.o.o. – GLS te Intereuropa, Overseas Express, inTime ili Alles (samo za bijelu tehniku). Prodavatelj će zaprimljene narudžbe obraditi odmah, a zbog nepredvidivih situacija najkasnije u roku 2 dana. Narudžbe zaprimljene na kraju radnog vremena, neradni dan, praznik ili blagdan će biti obrađene prvi slijedeći radni dan, a najkasnije u roku 2 dana od prvog radnog dana. U izvanrednim nepredvidivim slučajevima te slučajevima izrazito povećanog obujma posla, obrada narudžbe može potrajati duže od navedenog u ovim uvjetima. Obrađene narudžbe će biti predane dostavnoj službi najkasnije u roku 2 dana od dana obrade narudžbe, odnosno prvi slijedeći radni dan u slučaju da je narudžba obrađena neposredno prije kraja radnog vremena, neradnog dana, blagdana ili praznika, ali najkasnije u roku 2 dana od prvog radnog dana. Rok isporuke ovisi o uvjetima poslovanja dostavne službe na koje Prodavatelj ne može utjecati i obično iznosi 1 do 3 radna dana, no može biti i dulji zbog nepredvidivih razloga, više sile, uvjetima u prometu, količini paketa i slično, ovisno o odluci dostavne službe. Navedeni rok dostave se ne odnosi na dostavu školskih knjiga i bijele tehnike te malih kućanskih aparata. Rok dostave školskih knjiga će Prodavatelj dostaviti mailom nakon narudžbe, a rok dostave malih kućanskih aparata i bijele tehnike je 2 do 10 radnih dana. U vrijeme blagdana, npr. Božić, zbog velikog obujma dostava koje kurirska služba mora izvršiti, paketi mogu kasniti u isporuci, ovisno o odluci dostavne službe. Trošak dostave je 4 € u slučaju narudžbe vrijednosti manje od 100 €, osim u slučaju narudžbe televizora, malih kućanskih aparata, bijele tehnike i hladnjaka. Dostava za iznose jednake ili veće od 100 € je na trošak Prodavatelja osim za dostavu televizora, malih kućanskih aparata, bijele tehnike ili hladnjaka. Dostava televizora se vrši uz trošak od 5 €. Dostava bijele tehnike i malih kućanskih aparata (osim hladnjaka) se vrši uz trošak od 10 € za kontinentalnu Hrvatsku, odnosno 20 € za otoke. Dostava hladnjaka se vrši uz trošak dostave od 20 € za kontinentalnu Hrvatsku, odnosno 60 € za otoke. Detaljne informacije o načinima plaćanja možete pronaći ovdje: https://vacom.hr/nacini-placanja/

Prodavatelj nudi i opciju preuzimanja naručenih proizvoda u jednoj od poslovnica Prodavatelja, što Korisnik ima mogućnost odabrati prilikom odabira načina dostave. Popis poslovnica u kojima je moguće preuzeti naručene proizvode se nalazi ovdje: https://vacom.hr/poslovnice/. U slučaju preuzimanja pošiljke u poslovnici, kupac će biti kontaktiran na adresu e-pošte kada narudžba bude spremna za preuzimanje. U slučaju da je Korisnik kod odabira preuzimanja u poslovnici odabrao plaćanje pouzećem, dužan je preuzeti artikl u roku 7 dana od dana javljanja da je narudžba spremna za preuzimanje. Nakon isteka 7 dana, smatra se da je Korisnik odustao od kupovine te će narudžba biti otkazana.

Rok isporuke školskih udžbenika, radnih bilježnica i sličnog školskog materijala, ovisi o rokovima isporuke i raspoloživosti kod nakladnika. Okvirni rok isporuke ćete zaprimiti mailom nakon potvrde narudžbe.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda, sukladno primjenjivim propisima.

Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje Proizvoda.

Materijalni nedostaci za koje Prodavatelj odgovara
(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
(2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
(3) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke neovisno o tome je li ugovorom prenio ili se obvezao prenijeti kupcu stvar u vlasništvo, a kupac platio ili se obvezao platiti njezinu cijenu.
(4) Kod potrošačkih ugovora prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke prema pravilima propisanima za ugovor o kupoprodaji i kada je riječ o ugovoru za isporuku stvari koju je tek potrebno izraditi ili proizvesti, neovisno o tome je li po općim pravilima riječ o ugovoru o kupoprodaji, ugovoru o djelu ili drugom ugovoru.
(5) Odredbe ovoga Zakona o odgovornosti za materijalne nedostatke ne primjenjuju se na potrošačke ugovore za isporuku digitalnih sadržaja ili digitalnih usluga, osim ako je predmet ugovora o kupoprodaji pokretna stvar u koju je ugrađen digitalni sadržaj ili digitalne usluge ili su povezani sa stvari tako da bi odsutnost tog digitalnog sadržaja ili te digitalne usluge onemogućila funkcioniranje te stvari i koji se isporučuju na temelju ugovora o kupoprodaji, neovisno o tome isporučuje li takav digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu prodavatelj ili treća strana (stvar s digitalnim elementima).
(6) U slučaju stvari s digitalnim elementima rizik prelazi na kupca u trenutku kada je obavljena jednokratna isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge odnosno kada je započela kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.
(7) Ako stvar treba instalirati ili montirati prodavatelj ili osoba za koju on odgovara, rizik prelazi na kupca u trenutku u kojem je dovršena instalacija odnosno montaža.
(8) U slučaju dvojbe o tome je li isporuka ugrađenog ili povezanog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge dio potrošačkog ugovora o kupoprodaji, predmnijeva se da su digitalni sadržaj ili digitalna usluga obuhvaćeni ugovorom o kupoprodaji.
(9) Predmnijeva se da je svaki nedostatak stvari, kao i stvari s digitalnim elementima koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
(10) Predmnijeva iz stavka 9. ovoga članka kod trgovačkih ugovora odnosi se na razdoblje od godine dana od trenutka prijelaza rizika.
(11) Kod potrošačkih ugovora o kupoprodaji stvari s digitalnim elementima ako je ugovorena kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge tijekom određenog razdoblja teret dokaza da ne postoji nedostatak digitalnog sadržaja ili digitalne usluge je na prodavatelju za vrijeme od dvije godine od prijelaza rizika, a ako je ugovorena kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge na rok dulji od dvije godine, teret dokaza da ne postoji nedostatak digitalnog sadržaja ili digitalne usluge je na prodavatelju za cijelo razdoblje na koje je isporuka ugovorena.
(12) Odredbe ovoga Zakona o odgovornosti za materijalne nedostatke ne primjenjuju se na potrošačke ugovore o kupoprodaji materijalnih nosača podataka koji služe isključivo kao nosači digitalnog sadržaja.

Nedostatak postoji:
(1) Nedostatak postoji:
1) ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
2) ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
3) ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
4) ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.

(2) Osim nedostataka iz stavka 1. ovoga članka nedostatak postoji i:
1) ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
2) ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,
3) ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
4) ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
5) ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
6) ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

(3) Prodavatelja ne obvezuju izjave iz stavka 2. točke 4. ovoga članka ako dokaže da nije znao niti je mogao znati za tu izjavu, ili da je do trenutka sklapanja ugovora javna izjava bila ispravljena na jednak ili usporediv način kao i kada je dana, ili da ta javna izjava nije mogla utjecati na donošenje odluke o kupnji.

(4) Kod potrošačkih ugovora nedostaci iz stavka 2. točke 1. do 4. ovoga članka ne postoje ako je, u trenutku sklapanja ugovora, potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje stvari odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje nedostataka navedenih u stavku 2. točkama 1. do 4. ovoga članka i ako je potrošač to izričito i zasebno prihvatio prilikom sklapanja ugovora.

Nedostaci za koje Prodavatelj ne odgovara
(1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
(2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na potrošačke ugovore.
(4) Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Popravak ili zamjena
(1) Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom provode se bes­platno, u razumnom roku od trenutka kada je kupac obavijestio prodavatelja o nedostatku te bez znatnih neugodnosti za kupca uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je kupcu ta stvar bila potrebna.
(2) Prilikom popravka ili zamjene kupac je obvezan staviti stvar na raspolaganje prodavatelju, a prodavatelj ju je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.
(3) Ako je stvar s nedostatkom, koja je bila instalirana odnosno montirana na način koji je u skladu s njezinom prirodom i namjenom prije nego što se nedostatak pojavio, potrebno popraviti ili zamijeniti, obveza uklanjanja nedostatka uključuje obvezu uklanjanja stvari s nedostatkom i instalaciju odnosno montažu zamjenske ili popravljene stvari ili obvezu snošenja troškova tog uklanjanja i instalacije odnosno montaže.
(4) U slučaju zamjene stvari potrošač nije dužan platiti za uobičajenu upotrebu zamijenjene stvari tijekom razdoblja prije njezine zamjene.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci
Kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Ako prodavatelj u naknadnom razumnom roku ne ispuni potrošački ugovor, potrošač je ovlašten izjaviti da se ugovor raskida.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako Prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi Prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka „Materijalni nedostaci“.

Sve prigovore, potrošač može poslati putem pošte na Vacom d.o.o., Petra Svačića 20, 43500 Daruvar, ili na adresu elektroničke pošte potrosaci@vacom.hr.

Kako bi potrošaču Prodavatelj odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju spora, Prodavatelj predlaže alternativno rješavanje spora online na Europskoj platformi za  internetsko rješavanje sporova ili, sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16. i 32/19.), pred jednim od tijela određenih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji djeluju u Republici Hrvatskoj. Online platformi za rješavanje potrošačkih sporova možete pristupiti preko poveznice: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR .

Tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj:

(1) Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2;

(2) Profi Test d.o.o., Centar za mirenje „Medijator“, Bjelovar, Petra Hektorovića 2;

(3) Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2;

(4) Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I;

(5) Sud časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II;

(6) Centar za mirenje Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II.

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Trajanje i raskid ugovora

Ugovor koji Korisnik sklapa s Prodavateljem je jednokratni ugovor o kupoprodaji proizvoda koji je konzumiran isporukom robe Korisniku od strane Prodavatelja i izvršenim plaćanjem od strane Korisnika u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača fizička osoba  ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe. Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SUKLADNO ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA VRIJEDI ISKLJUČIVO KOD UGOVORA SKLOPLJENIH NA DALJINU, ODNOSNO SKLOPLJENIH IZVAN POSLOVNICA PRODAVATELJA.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete raskinuti u roku 14 dana bez navođenja razloga. Da bi iskoristili navedeno pravo, morate Prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci. Raskid ugovora možete izvršiti slanjem nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor poštom preporučeno na adresu Vacom d.o.o., Petra Svačića 20. 43500 Daruvar, e-poštom na adresu e-pošte internet-trgovina@vacom.hr, ili korištenjem obrasca za jednokratni raskid ugovora kojeg možete preuzeti ovdje: Obrazac za jednostrani raskid ugovora ili na kraju ovih uvjeta (Prilog 1) te slanjem istog poštom na adresu Vacom d.o.o., Petra Svačića 20. 43500 Daruvar ili u privitku e-pošte na adresu internet-trgovina@vacom.hr. Molimo da u izjavi navedete ime, prezime, adresu te važeću adresu e-pošte, kao i datum narudžbe te broj računa. Svoje izjave o raskidu možete poslati poštom preporučeno na adresu Vacom d.o.o., Petra Svačića 20. 43500 Daruvar, ili na adresu e-pošte internet-trgovina@vacom.hr. Potvrdu o primitku izjave dostavit ćemo vam bez odgađanja na vašu elektroničku poštu ukoliko je izjava poslana elektroničkom poštom, odnosno na dan zaprimanja fizičke izjave na našu adresu. Rok za raskid ugovora kreće teći od datuma od dana (1) kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed – u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora; (2) kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe – u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki.

Kupac pritom nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:

– ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

– predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

– predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

– predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

– predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

– potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

– predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

– predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

– ugovor sklopljen na javnoj dražbi

– predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

– predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Povrat novca

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Prodavatelj zaprimi odluku Kupca o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana Prodavatelju.

Povrat robe

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Vacom d.o.o., Petra Svačića 20. 43500 Daruvar bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Izravne troškove povrata robe Kupac mora snositi sam po važećem cjeniku dostavne službe kojom šalje robu. Preporuča se da Kupac prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 043/332-006 ili se javi na Internet-trgovina@vacom.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Umanjenje vrijednosti robe

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja Proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda isti može postupati s Proizvodom i pregledati ga isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji Proizvoda u prostorijama Prodavatelja. U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom Prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Kupca.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.

Posebne preporuke kod preuzimanja proizvoda

Ako je ambalaža oštećena ne preuzimajte proizvod, već odmah dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje i zatražite da robu vrati Prodavatelju. U SLUČAJU DA KUPAC ODMAH NE REKLAMIRA OŠTEĆENU AMBALAŽU I PREUZME TAKVU ROBU, SMATRA SE DA JE ROBU PREUZEO S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.

Ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu prema uputama za otvaranje ambalaže uz što manje oštećivanje.

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima  i Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03., 67/08., 36/09., 130/11., 30/14. i 32/19).

OPĆI JAMSTVENI UVJETI

Prodavatelj se obavezuje isporučiti robu s kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera.

U slučaju kada kupljeni proizvod ima nedostatak, a Kupac je o tome na vrijeme izvijestio Prodavatelja, Kupac može, po svom izboru tražiti popravak stvari ili zamjenu. Ako to nije moguće ili nije omogućeno u razumnom roku, može zahtijevati sniženje cijene stvari ili povrat novca. Ako se Kupac odluči za raskid ugovora i povrat plaćenog iznosa, dužan je prvo Prodavatelju dati razuman rok za ispunjenje ugovora, odnosno da isporuči proizvod bez nedostataka ili da ga popravi. Ako Prodavatelj ne može isporučiti proizvod bez nedostataka, tek onda može tražiti povrat uplaćenog iznosa i dati primjeren rok za ispunjenje traženog.

Zamjena ili povrat novca prije provjere navedenih nedostataka nije moguća ako u jamstvenom listu nije drugačije navedeno. Provjeru ispravnosti vrši za to ovlaštena osoba.

Jamstveni uvjeti

Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo potrebno je uz neispravan proizvod priložiti sav potreban pribor koji je s robom dobiven pri kupovini iste – ostali pribor koji dolazi uz kupljenu robu (može uključivati, ali nije ograničen na: kablove, punjače, slušalice, torbe i slično) te jamstveni list koji je obavezan za ostvarivanje jamstva. Kupac je dužan čuvati jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog razdoblja. Jamstvo kreće teći od datuma računa. Kupac može robu predati na servis u bilo kojoj poslovnici Prodavatelja nakon čega će prodavatelj u najkraćem mogućem roku i bez nepotrebnog odgađanja predati robu u ovlašteni servis, no preporuka je da kupac sam dogovori predaju robe u ovlašteni servis, bilo osobno ili putem dostavne službe. To je brži i efikasniji način rješavanja jamstvenih reklamacija s obzirom na to da Prodavatelj samo prosljeđuje robu u ovlaštene servise. Prodavatelj će svakako zaprimiti svu robu, ali je vrlo vjerojatno da će u slučaju predaje robe u ovlašteni servis reklamacija biti riješena u kraćem roku. Uz predaju robe na servis, poželjno je navesti što detaljniji opis problema i kvarova kako bi se olakšala provjera samoga proizvoda. Podatci koji se mogu nalaziti na uređajima predanim na reklamaciju ne ulaze u jamstvo te Prodavatelj ne odgovara za podatke na računalu, HDD uređaju ili bilo kojem uređaju koji služi za pohranu podataka. Kupac shvaća da podatci na tim uređajima mogu biti trajno izgubljeni osim u slučaju da je izričito zatražio spašavanje podataka. Spašavanje podataka ne spada u jamstvene popravke i kao takvo se naplaćuje.

Zamjena prije provjere ispravnosti navedenih nedostataka nije moguća. Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije nepropisno zapakirane ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu Prodavatelj neće preuzeti, nego će biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku. Ispravnost proizvoda gleda se prema ISO i ostalim standardima koji govore o ispravnosti pojedinih proizvoda.

Slučajevi u kojima se gubi jamstvo na uređaj

Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje uključeni su i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za uporabu te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima, kao i bilo koje fizičko oštećenje robe. Pravo na ostvarenje jamstva kupac gubi i u slučaju utjecaja više sile, poput udara groma ili poplave, neovlaštenog popravljanja uređaja te isto tako popravka od strane treće neovlaštene osobe kao i neovlaštene ugradnje proizvoda te spajanja s nekim trećima. Prodavatelj ne odgovara za podatke na računalu, HDD uređaju ili bilo kojem uređaju koji služi za pohranu podataka. Kupcima se preporuča izrada sigurnosne kopije, ako je to moguće. Spašavanje podataka od strane Prodavatelja, odnosno ovlaštenog servisa ne spada u jamstvene popravke i može se naplaćivati. Ponudu za spašavanje podataka Kupac može zatražiti od prodavatelja prilikom predaje robe na servis.

Pri kupovini pisača i ne korištenjem originalnih ispisnih uložaka, tj. tinti i tonera koje je propisao proizvođač, odnosno korištenjem zamjenskih ispisnih uložaka jamstvo na pisač prestaje vrijediti.

U slučaju nepotpune jamstvene prijave, Prodavatelj može tražiti od Kupca dodatne informacije vezane uz uređaj i njegov kvar. Robu prijavljenu na servis u jamstvu koja nije kupljena u poslovnim prostorima ili Internet trgovini Prodavatelja, Prodavatelj može odbiti preuzeti ili naplatiti logističke i manipulativne troškove.

Rok rješavanja i produljenje jamstva

Prodavatelj se obvezuje da će jamstvo za robu kupljenu u trgovinama Vacom d.o.o. riješiti u razumnom roku (prema Zakonu o Zaštiti Potrošača NN 41/14., 110/15., 14/19.) na način da će proizvod biti popravljen ili zamijenjen proizvodom jednakih ili boljih karakteristika.

Jamstveni rok se, sukladno čl. 425 Zakona o obveznim odnosima produlje:

(1) U slučaju manjeg popravka, jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari;

(2) Kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari;

(3) Ako je zamijenjen ili bitno popravljen dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Za proizvode koje kupci ne preuzmu, Vacom d.o.o. odgovara 90 dana. Nakon 90 dana proizvod prelazi u vlasništvo Vacom d.o.o. koje ćemo predati na uništenje u za to ovlaštene tvrtke.

JAMSTVO VRIJEDI ISKLJUČIVO UZ JAMSTVENI LIST, PRI ČEMU JE KUPAC DUŽAN DOKAZATI DA JE PROIZVOD KUPLJEN KOD PRODAVATELJ (npr. računom).

Popis ovlaštenih servisa se nalazi unutar Jamstvenog lista dobivenog uz proizvod.

Pristupanjem, korištenjem, registracijom i kupovinom na web mjestu Prodavatelja  ili kupnjom u poslovnicama Prodavatelja, smatra se da su Korisnici pročitali, razumjeli i u cijelosti prihvatili ove Uvjete te pristaju na korištenje web mjesta Prodavatelja u skladu s njima. Prodavatelj izjavljuje: Ukoliko se ne slažete s navedenim uvjetima, molimo da se suzdržite od korištenja web mjesta Prodavatelja.

Spremi i podijeli košaricu
Vaša košarica će biti spremljena i dobit ćete poveznicu. Poveznicu možete koristiti za preuzimanje košarice ili je možete podijeliti s kim želite.
Natrag Spremi i podijeli košaricu
Vaša košarica će biti spremljena, zajedno sa nazivima i slikama proizvoda te ukupnim količinama. Zatim je pošaljite sebi ili prijatelju, s poveznicom za preuzimanje u bilo kojem trenutku.
E-mail s košaricom je uspješno poslan.