Izjava o privatnosti

Zadnja izmjena 10.02.2022.

Pravila privatnosti – Vacom d.o.o.

Vacom d.o.o. je trgovačko društvo koje stoji iza internetske stranice vacom.hr. Ova Pravila privatnosti objašnjavaju kako Vacom d.o.o. prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su Vacom d.o.o. dostupni korištenjem web stranice: vacom.hr. Pravila privatnosti primjenjuju se na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Vacom društvo s ograničenom odgovornošću za informatiku, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Daruvar, Petra Svačića 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 010061891, osobni identifikacijski broj (OIB): 83341080203 (u daljnjem tekstu: Vacom), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Pravila privatnosti (u daljnjem tekstu: Pravila).

Vacom d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca tako da prikuplja podatke o kupcima, odnosno korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da da se njihovi podatci koriste za marketinške kampanje te informira kupce o načinu i svrsi prikupljanja podataka. Svi se podatci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podatci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Vacom d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Pravila privatnosti temelje se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Vacom d.o.o.

Adresa : Petra Svačića 20, Daruvar 43500

Službenika za zaštitu podataka možete dobiti na:  osobnipodaci@vacom.hr.

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Vacom cijeni i štiti vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz vašu kupovinu ili drugu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj strani na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podatcima, npr. prikupljanje, pohrana, upotreba, uvid i prijenos osobnih podataka. Ova Pravila se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Pristup Vacom Internet trgovini je moguć sa i bez registracije. Prilikom registracije fizičke osobe na stranicama vacom.hr od vas tražimo osobni podatak – adresu e-pošte. Po registraciji kupac pristupa svojoj bazi na Vacom internet trgovini unutar koje ima nekolicinu pogodnosti (ubrzani put do blagajne, praćenje narudžbi i evidencija o svim kupnjama). Pri kupnji na Vacom internet trgovini, prikupljamo podatke koji su nužni za isporuku kupljene robe – ime, prezime, adresu, kontakt adresu e-pošte, broj telefona i slično. Registrirani korisnik može pohraniti navedene podatke u svrhu brže kupovine i ispunjenja ugovora. Neregistrirani kupac ne može pohraniti podatke te ih po novoj narudžbi mora ponovno upisivati.

Korisnik Vacom web mjesta može odabrati želi li primati promotivne poruke, odnosno newsletter, ili ne želi, pritiskom na polje potvrde, odnosno upisivanjem podataka u za to predviđena mjesta, neovisno o tome je li se registrirao na stranici ili ne.

Davanje osobnih podatka je odluka korisnika koji može ali i ne mora koristiti pogodnosti naše tvrtke. U slučaju da korisnik ne želi pružiti podatke potrebne za izvršenje određene usluge, ista neće moći  biti provedena.

Podatci koje korisnik daje pri registraciji, odnosno kupnji robe, se pohranjuju na serveru Vacom internet trgovine te u poslovnom programu kojem pristup imaju djelatnici tog odjela uz lozinke za pristup poslovnom programu.

U svakom trenutku možete deaktivirati vašu registraciju slanjem zahtjeva na adresu e-pošte internet-trgovina@vacom.hr. U tom slučaju podatci će se čuvati u sustavu web shopa dok postoji potreba za izvršenjem legitimne svrhe, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i Vacom d.o.o.

Korisnicima web mjesta preporučamo da prilikom izrade lozinke za korisnički račun koriste najmanje 8 znakova i to kombinacije velikih i malih slova, brojeva i posebnih znakova kako bi sama lozinka bila teža za pogađanje, odnosno „probijanje“. Vacom ovim putem obavještava kupce da podatke o plaćanju, tj. podatke o karticama, kao i ostale podatke tog tipa ne pohranjujemo niti vršimo obradu istih na našim stranicama, već se obrada tih podataka vrši na zaštićenim stranicama CorvusPay sustava naplate. Vi kao korisnik možete odlučiti ostaviti podatke trajno na stranicama koje služe za naplatu, no ti podatci nisu na našim serverima niti unutar našeg poslovnog programa. Izjavu o sigurnosti plaćanja CorvusPay sustavom plaćanja možete pročitati OVDJE, a više informacija možete saznati na stranicama CorvusPay-a ovdje: https://www.corvuspay.com/

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo?

Tipične kategorije podataka koje prikupljamo od korisnika su: ime, prezime, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, kontakt broj, adresa e-pošte, te ostale informacije koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na našem web mjestu ili prilikom komunikacije s nama putem telefona ili e-pošte.

Prikupljamo i čuvamo informacije o prodaji i servisu: informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, broj ugovora i informacije o jamstvu, reklamacijama, dostavi, podršci i uslugama, uključujući prigovore i zahtjeve.

Prilikom posjete Vacomovih poslovnih prostora prikupljamo fotografije odnosno videosnimke. Sustav videonadzora koristi se radi zaštite imovine i sigurnosti kako radnika tako i drugih koji posjećuju naše poslovnice, a snimke se čuvaju u maksimalnom trajanju od 180 dana. Pravna osnova obrade u odnosu na posjetitelje je legitiman interes, dok je u odnosu na naše radnike izvršenje obveza koje proizlaze iz propisa o zaštiti o radu.

Vaše osobne podatke prikupljamo radi:

 • izvršenja usluge, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge
 • korištenja svih usluga na web stranici vacom.hr
 • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit i obradu vaših zahtjeva
 • statističke obrade podataka
 • slanja materijala, ponuda i kontaktiranja
 • poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.

Prodaja i servis proizvoda – za obradu vaše narudžbe, konfiguraciju i servisiranje vašeg proizvoda, Vacom će prikupiti osobne podatke,  informacije o prodaji i servisu kao i informacije o povijesti kupca kada kupite ili servisirate robu kupljenu u Vacomu, uključujući zahtjeve na temelju jamstva i provjere te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima vezanim uz vaš proizvod te ispunjenje sklopljenog ugovora. Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga onemogućiti.

Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite te davanje novosti i ponuda, Vacom prikuplja osobne podatke te ih može koristiti kako bi kupcima pružio podršku, odgovore na upite i prigovore te kako bi procijenio koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima.

Videonadzor – zbog kontrole ulazaka i izlazaka iz poslovnih prostorija i prostora te zbog smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom.

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

A)      Registracija

Korisnik na ovom web mjestu ima mogućnost registracije koristeći adresu e-pošte. Prilikom registracije se od korisnika ne zahtijevaju ostali osobni podatci (ime, prezime, adresa i slično). Osobni podatci se traže tek prilikom zaključivanja narudžbe i za registrirane i za neregistrirane korisnike. Registrirani korisnici imaju mogućnost spremanja osobnih podataka kod zaključivanja kupnje, dok neregistrirani korisnici moraju ponovno upisivati podatke. Adresa e-pošte se koristi kako bi se stupilo u kontakt s korisnikom prilikom odgovaranja na pitanja postavljenih na našem web mjestu te za osiguravanje privatnosti korisnika pri kontroli statusa rezervacije i unosa ili promjene podataka. Neregistrirani korisnik može poslati upit direktno na kontakt adresu e-pošte, čime daje dozvolu da mu se na adresu e-pošte pošalje odgovor.

Prilikom registracije, korisniku se daje mogućnost čitanja Pravila privatnosti.

B)      Rezervacija/narudžba

Pri rezervaciji roba ili druge usluge koju nudimo na ovim stranicama, tražit ćemo osobne podatke nositelja rezervacije (kao što su ime, prezime, adresa, kontakt telefon i adresa e-pošte i slično). Ti podatci koristit će se isključivo za realizaciju usluge. Ukoliko Kupac želi da se dostava izvrši na drugu osobu, pretpostavka je da kupac te podatke upisuje uz dozvolu krajnjeg primatelja robe. Podatci o plaćanju (poput broja kartice i slično), posebno su zaštićeni i bit će dostupni isključivo bankama, odnosno kartičnim kućama radi autorizacije plaćanja, nedostupni tvrtki Vacom d.o.o., već dostupni samo ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje takvih podataka – CorvusPay sustavu plaćanja. Izjavu o sigurnosti plaćanja CorvusPay sustavom plaćanja možete pročitati OVDJE.

Prilikom potvrde narudžbe, Kupcu se daje mogućnost čitanja Pravila privatnosti i Uvjeta poslovanja koje je nužno prihvatiti kako bi se izvršila usluga kupovine.

C)      Log datoteke

Kada pristupate našem web mjestu prikupit ćemo vašu IP adresu, datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru  isl. IP adresa se također smatra osobnim podatkom, a koristimo IP adrese kako bi analizirali korištenje web stranice, u svrhu održavanja web stranice i skupljanja širih demografskih podataka. Prikupljene IP adrese i ostali podatci prikupljeni na ovaj način nisu vezane za druge osobne podatke uz koje je moguće identificirati pojedince.

D)     Newsletter

U slučaju da se korisnik želi pretplatiti na newsletter, mogu biti zatraženi podatci poput imena, prezimena i adrese e-pošte. Prijava na newsletter je dobrovoljna i u svakom trenutku možete zatražiti odjavu s newslettera odabirom poveznice „Odjava“ na bilo kojem newsletteru ili slanjem zahtjeva na internet-trgovina@vacom.hr.

E)       Upitnici

Naše Internet stranice povremeno zahtijevaju podatke od korisnika putem upitnika. Sudjelovanje u ovim upitnicima (npr. nagradne igre) u potpunosti je dobrovoljno i korisniku je ostavljen izbor da pruži ili odbije pružiti tražene podatke. Traženi podatci mogu uključivati kontakt informacije (poput imena ili kućne adrese) i demografske podatke (poput poštanskog broja ili starosne dobi). Kontakt informacije bit će iskorištene kako bi se obavijestili pobjednici i dobitnici nagrada. Rezultati upitnika bit će iskorišteni za praćenje i usavršavanje ovih Internet stranica i/ili naših usluga.

 1. Upit/Ponuda

Kada kontaktirate službu za kupce odnosno korisnike i zatražite nas pomoć ili postavite neko pitanje/zahtjev ili zatražite ponudu, prikupit ćemo podatke koje nam ostavite dostupnima, kako bismo izvršili zahtijevanu uslugu ili ostvarili neko od vaših prava zajamčenih važećim propisima.

 1. Društvene mreže

Kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva. Više informacija o dijeljenju podataka s društvenim mrežama možete pronaći u ovim Pravilima u paragrafu ‘Prijenos podataka društvenim mrežama’.

 1. Otvorene zamolbe za posao

Ako želite poslati otvorenu zamolbu za posao obradit ćemo podatke kao što je vaše ime, prezime, dob, zvanje, zanimanje, radno iskustvo, kontakt telefon i druge podatke koje sadržava vaša otvorena zamolba,

 1. Videonadzor

Vacom unutar svojih poslovnih prostora koristi sustav videonadzora. Na ulazu u perimetar snimanja Vacom će vas obavijestiti o snimanju. Sustavom videonadzora obrađuju se podaci kao što je vaša fizionomija, kretanje, boja kose, boja očiju. Sustav videonadzora koristi se radi zaštite imovine i sigurnosti kako radnika tako i drugih koji posjećuju naše poslovnice, a snimke se čuvaju u maksimalnom trajanju od 180 dana. Pravna osnova obrade u odnosu na posjetitelje je legitiman interes, dok je u odnosu na naše radnike izvršenje obveza koje proizlaze iz propisa o zaštiti o radu.

Kakva prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od Vacoma zatražiti sljedeće:

 

   
 

·         da vam omogući pristup vašim osobnim podacima

 

 

Možete pitati Vacom koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

 

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

 

·         zatražiti ispravak pogrešnih podataka

 

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele. Ukoliko se osobni podatci korisnika promijene (poput adrese) ili korisnik više ne želi koristiti naše usluge, u svakom trenutku omogućujemo ispravak, ažuriranje ili uklanjanje istih. Korisnik navedeno može učiniti na Vacomovoj web stranici ili slanjem e-pošte na internet-trgovina@vacom.hr i osobnipodaci@vacom.hr.

 

 

·         zatražiti brisanje osobnih podataka

 

Možete u bilo kojem trenutku tražiti od Vacoma da zaustavi obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, Vacom bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti. To može učiniti slanjem zahtjeva na adresu e-pošte osobnipodaci@vacom.hr i podatci će biti brisani bez odgađanja osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava. Povratnu informaciju na vaš zahtjev bit ćemo u mogućnosti dati  samo ako je upit poslan s važeće adrese e-pošte zabilježene na našim Internet stranicama točnim podatcima e-pošte (ime i prezime te broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka trećim stranama.

 

 

 

·         Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

 

Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

 

·         podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke

 

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju Vacom smatra legitimnom. Ako smatrate da imate osnove za prigovor obratite nam se na adresu e-pošte osobnipodaci@vacom.hr.

 

 

 

·         zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

 

Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od Vacoma prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

 

 

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila privatnosti.

Ukoliko smatrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podatci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider) koji se nalaze na području EU.

Vacom će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Sve ovlaštene osobe potpisuju izjavu o povjerljivosti.

Svi osobni podatci se pohranjuju na nekoliko medija:

 • Podatci za promotivne svrhe se pohranjuju na korisničkom računu i zakupljenom dijelu unutar MailChimp servisa.
 • Podatci o kupcu se pohranjuju na stranicama Vacom internet trgovine koji se nalazi na zakupljenom dijelu tvrtke koja pruža prostor na internetu, odnosno uslugu web hosting-a.
 • Lokalno na računalu u poslovnim prostorima Vacoma pohranjuju se podatci vezani za jamstvo i reklamaciju robe – fotografije i/ili videosnimka robe, reklamacijska primka i korespondencije u slučaju pravnih procesa.
 • U poslovnom programu u vlasništvu Vacom kojem imaju pristup samo određeni djelatnici, odnosno ovlaštene osobe.
 • Snimke nadzorne kamere se pohranjuju na serveru, odnosno snimaču video nadzora
  Vacom d.o.o lokalne servere drži u Republici Hrvatskoj u prostorijama Vacoma.

Vacom poduzima sve mjere kako bi na našim stranicama podatci bili zaštićeni. Osobni podatci su zaštićeni mrežno (online) i van mreže (offline). Ako naše forme zahtijevaju povjerljive podatke, isti će biti šifrirani/kriptirani i zaštićeni SSL sigurnosnim protokolom. Korisnici mogu provjeriti postojanje SSL zaštite provjerom web adrese, tj. postojanjem https (http secure) URL sheme koja signalizira pregledniku korištenje SSL zaštite, te postojanjem ikone lokota čime Internet preglednici (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari i ostali) označavaju zaštićenost stranica SSL protokolom. Ako je lokot zatvoren i postoji https predznak, nalazite se na zaštićenoj stranici. SSL  enkripciju koristimo kako bismo zaštitili korisničke podatke na internetu (online), a činimo i sve što je u našim mogućnostima da zaštitimo osobne podatke i van mreže, tj. offline. Pristup svim podatcima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim osobnim podatcima, je ograničen, a pristup podatcima imaju isključivo zaposlenici kojima su potrebni kako bi obavili određene usluge i svoj posao.

Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našim web stranicama, možete u svakom trenutku poslati upit e-poštom na: osobnipodaci@vacom.hr

Rok čuvanja podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i tvrtke Vacom. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. Osobni podatci koji više nisu potrebni se nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način. Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka.

Razmjena podataka s trećim stranama

Zaštita vaše privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti. Vacom surađuje s drugim društvima. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze unutar EU, samo izvanredno izvan Europske Unije (u slučaju MailChimp servisa).

Osobni podatci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos. Vaši osobni podatci se trećim stranama prenose u sljedećim slučajevima:

(1) Za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo dijeliti s dostavnim službama (Paket24/HP Express i GLS) i dobavljačima – u slučaju da dostavna služba kod istih vrši prikup artikala – (npr. M SAN Grupa d.d., Micoline d.o.o., Feniks-info d.o.o., Dradar d.o.o., Sancta Domenica d.o.o., Also Croatia d.o.o., Tehnocentar d.o.o., Viva-net d.o.o., Mobis electronic d.o.o., MMM Agramservis d.o.o., Šmit Electronic d.o.o. i ostali) s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. Pružatelj usluge dostave može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke s dokumenta. Ako korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena. Pravilnike i izjave o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka dostavnih službi i dobavljača možete pročitati na Internet stranicama istih.

(2) Ovlaštenom servisu pri reklamiranju proizvoda unutar jamstva ili po zahtjevu korisnika zbog neispravnosti ili nemogućnosti korištenja proizvoda iz nekog od korisniku bitnih razloga.

(3) Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade korisniku. Ako korisnik ne želi da Vacom dijeli sa sponzorima podatke u svrhu dodjele moguće nagrade, savjetujemo korisnika da ne sudjeluje u takvim aktivnostima kako u trgovini, tako i na Facebook-u i/ili web stranicama Vacoma.

(4) Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za ostvarivanje prava Vacoma zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.

(5) Tvrtka MailChimp (zaštitni znak The Rocket Science Group) koji se profesionalno bavi automatiziranim slanjem oglašivačkih poruka, odnosno newslettera. Više o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Dijeljenje podataka u marketinške svrhe

Prikupljeni demografski podatci (putem log datoteka) bit će dostupni našim medijskim partnerima, profesionalcima i oglašivačima. Ovo nije povezano s bilo kakvim osobnim podatcima uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca. Kako bismo pružili posebne usluge možemo se udružiti s trećom stranom. Samo kad se korisnik prijavi za ove usluge, trećoj strani bit će dostupna imena ili druge kontakt informacije koje su neophodne za pružanje spomenutih usluga. Trećoj strani nije dozvoljeno koristiti osobne podatke osim u svrhu pružanja navedenih usluga.

Poveznice/linkovi

Ovo web mjesto sadrži poveznice na druge web stranice. Od korisnika molimo da uzmu u obzir kako Vacom ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim web stranicama. Potičemo korisnike da pročitaju izjave privatnosti svake web stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Pravila privatnosti se odnosi isključivo na podatke prikupljene na stranicama društva Vacom d.o.o.

Posebna ponuda i newsletter

Za prijavu na newsletter Vacom prikuplja i obrađuje: e-mail adresa.

Povremeno možete primati informacije o proizvodima, uslugama i posebnim ponudama te newsletter. Poštujući privatnost svojih korisnika nudimo mogućnost odbijanja ovog tipa informacija.

Prijenos podataka društvenim mrežama

Vacom za potrebe marketinga koristi Facebook i Instagram proširenja web stranice (Facebook Pixel). Vacom ne prenosi osobne ili podatke s kojima bi se osoba mogla identificirati podatke o korisnicima navedenim društvenim mrežama korištenjem Facebook Pixel proširenja.  Služi za prikupljanje marketinških podataka kao što su broj klikova na poveznice na našim Facebook i Instagram stranicama, je li korisnik izvršio kupovinu i u kojem iznosu i slično. Facebook i Instagram preko ovog proširenja ne prenose osobne podatke korisnika tih društvenih mreža prema Vacom-u. Više o njihovim pravilima privatnosti i načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

   
FACEBOOK ONLINE https://www.facebook.com/policy.php

 

INSTAGRAM ONLINE

 

https://help.instagram.com/519522125107875

 

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, i/ili Instagrama ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

 

ZA INSTAGRAM:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, Vacom koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”.

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podatci su u elektroničnom obliku zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala korisnika i Vacom odvija sigurnim protokolom bez pružanja mogućnosti uvida u podatke trećim stranama. Zaštitu podataka shvaćamo vrlo ozbiljno i poduzimamo sve mjere koristeći napredne tehnologije kako bi vaši podatci ostali zaštićeni. Provodimo sve razumne mjere za zaštitu podataka  ali ne možemo jamčiti zaštitu informacija prenesenih na ili s interneta pa stoga nismo odgovorni za informacije koje na takav način primi treća strana. Vacom pohranjuje podatke unutar Europske Unije, a samo izvanredno izvan Europske Unije (u slučaju MailChimp servisa).

Pristup i izmjena podataka

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podatcima pohranjenim na internetskim stranicama gdje ih može pregledati, izmijeniti i brisati.
Korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke Vacom ima pohranjene slanjem upita na adresu e-pošte osobnipodaci@vacom.hr. Povratnu Informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ako je upit poslan s važeće adrese e-pošte zabilježene na našim Internet stranicama točnim podatcima e-pošte (ime i prezime te broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka trećim stranama.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Pravila privatnosti Vacom može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o privatnosti na stranicama vacom.hr za što će korisnike obavijestiti postavljanjem obavijesti na naslovnim stranicama web mjesta. U slučaju neslaganja s Pravilima privatnosti, molimo korisnika da napusti, ne pristupa i ne koristi stranicu www.vacom.hr. Izmjena Pravila privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici www.vacom.hr. Ukoliko korisnik nastavi pristupati, odnosno koristiti internet stranice nakon što izmjene stupe na snagu, podrazumijeva se da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjena Pravila privatnosti.

Više informacija o uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i samu uredbu možete vidjeti na stranicama Agencije za Zaštitu Osobnih Podataka ovdje: https://azop.hr/

Spremi i podijeli košaricu
Vaša košarica će biti spremljena i dobit ćete poveznicu. Poveznicu možete koristiti za preuzimanje košarice ili je možete podijeliti s kim želite.
Natrag Spremi i podijeli košaricu
Vaša košarica će biti spremljena, zajedno sa nazivima i slikama proizvoda te ukupnim količinama. Zatim je pošaljite sebi ili prijatelju, s poveznicom za preuzimanje u bilo kojem trenutku.
E-mail s košaricom je uspješno poslan.